Zmiany w Prawie Budowlanym od sierpnia 2024

Krzysztof Bączkowski 2024-06-07

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza nowelizacje w prawie budowlanym, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłe inwestycje budowlane w Polsce. Projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania został już skierowany do podpisu. Nowe przepisy budowlane zaczną obowiązywać trzy miesiące po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli od 15 sierpnia 2024 roku. Inwestorzy mają więc niewiele czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami i przygotowanie się do ich wdrożenia.

Już niebawem łatwiej będzie zagospodarować działkę o nietypowym kształcie. Nowe przepisy umożliwią szersze zastosowanie drewna w konstrukcjach budynków. W szczególności możliwe będzie wykorzystanie drewnianych konstrukcyjnych elementów liniowych, takich jak belki i słupy, w budynkach niskich.

Zmiany, które wejdą w życie w sierpniu 2024 roku, dotyczą obowiązku zabezpieczenia elementów nośnych, aby zapewnić ich odporność ogniową przez co najmniej godzinę. To pozwoli na bezpieczne stosowanie drewna w niskiej zabudowie, podnosząc standardy bezpieczeństwa pożarowego.

Istotne zmiany dotyczą również usytuowania budynków na działkach budowlanych. Nowe przepisy pozwolą na zmniejszenie odległości między budynkiem a granicą działki. W przypadku budynków zwróconych ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy działki, odległość ta będzie mogła wynosić co najmniej 3 metry, pod warunkiem, że spełnione zostaną dwa kryteria:

  • Ściana budynku musi być usytuowana w sposób inny niż równoległy do granicy działki.
  • Zewnętrzna krawędź okna lub drzwi musi znajdować się nie mniej niż 4 metry od tej granicy.

Projekt zmian przewiduje przepisy przejściowe, które mają na celu złagodzenie wpływu nowych wymagań na bieżące inwestycje. Inwestorzy, którzy przed 15 sierpnia 2024 roku złożą wnioski o pozwolenie na budowę, otrzymają pozytywne decyzje o pozwoleniu na budowę, zgłoszą budowę lub wykonanie innych robót budowlanych, bądź otrzymają decyzję o legalizacji samowoli budowlanej, będą mogli realizować swoje projekty według starych przepisów.

Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się ze zmianami w prawie budowlanym i odpowiednio przygotować się do ich wdrożenia, aby móc skorzystać z nowych możliwości, jakie niosą ze sobą nowe przepisy prawne.