Nowe przepisy przynoszą ułatwienia dla osób niebędących rolnikami

Krzysztof Bączkowski 2023-10-05

Nowe przepisy dotyczące zasiedzenia i nabycia nieruchomości rolnej wchodzą w życie 5 października i przynoszą ułatwienia dla osób niebędących rolnikami. Mecenas Michał Górski, specjalizujący się w sprawach zasiedzenia, uważa te zmiany za krok w dobrym kierunku.


Główne zmiany zawarte są w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Kodeksie cywilnym, a zostały one uchwalone w lipcu. Teraz proces zasiedzenia nieruchomości rolnej nie będzie wymagał statusu rolnika indywidualnego.

Mec. Michał Górski podkreśla, że przesłanki do zasiedzenia są i tak restrykcyjne, a sądy interpretują je również restrykcyjnie. Jeśli ktoś spełniał przesłanki przez 30 lat, powinien uzyskać tytuł własności, nawet jeśli nie jest rolnikiem indywidualnym. Ustawa ma na celu uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości w sytuacji, gdy stan faktyczny różni się od formalnego tytułu własności.

Kolejne ułatwienie dotyczy wymogu prowadzenia gospodarstwa rolnego na zasiedziałym gruncie przez co najmniej pięć lat od nabycia nieruchomości. Ten wymóg zostanie zniesiony.

Nowelizacja usunęła także przepis umożliwiający Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nabycie zasiedzianego gruntu.

Przepisy ułatwią również obrót gruntami rolnymi, wyłączając stosowanie przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego dla działek o powierzchni użytków rolnych mniejszej niż 0,3 ha. Dotychczas cała działka była uważana za rolną, jeśli choć niewielki fragment była użytkiem rolnym. Teraz wymagane jest, aby użytkiem rolnym było minimum 0,3 ha, co ułatwi nabywanie takich gruntów przez nierolników.

Spółdzielnie produkcji rolnej również skorzystają z nowych przepisów, które umożliwią im łatwiejsze nabywanie gruntów rolnych bez konieczności uzyskania zgody dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ponadto, katalog osób uprawnionych do dziedziczenia ziemi rolnej zostanie rozszerzony o ojczyma, macochę i rodziców małżonka.

Jednak fundacje rodzinne stracą możliwość nabywania nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha na tych samych zasadach co rolnicy indywidualni. Zgodnie ze zmianami będą musiały uzyskać status rolnika indywidualnego przed nabyciem takich nieruchomości.