Czystość jezior sprawdzona przez wolontariuszy

Joan 2022-11-04


Czy jeziora na Kaszubach są czyste? Miejsca te są stale monitorowane i badane. Kaszubski Park Krajobrazowy zorganizował akcję pt. „Dbajmy o jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego”, w której wzięli udział wolontariusze.


Głównym celem była inwentaryzacja linii brzegowej jeziora Białego i Kłodno. Wolontariusze wraz z przedstawicielem Parku obchodzili wyznaczony fragment linii brzegowej wytypowanego jeziora. W trakcie przejścia wykonywali dokumentację miejsc silnie narażonych lub zanieczyszczonych w wyniku działalności człowieka. Wcześniej odbyły się warsztaty terenowe dla uczniów. Zaangażowano w nie specjalistów z zakresu ochrony wód. Wszyscy uczestnicy brali udział w badaniu chemicznym i biologicznym jakości wody, obserwacji ptactwa wodnego i zbieraniu śmieci zalegających na brzegach jezior.

Fot. Kaszubski Park Krajobrazowy