Epidemia sprawiła, że wzrósł popyt na ziemię i działki

Joan 2021-03-11

Aktualna średnia wartość hektara w woj. pomorskim wynosi 46 613 zł. Szacunkowa wartość gruntów przeciętnego gospodarstwa to 915 000 zł. Na Pomorzu średnia powierzchnia gruntów w gospodarstwie w 2020 roku to ponad 19 ha.


Jak wynika z raportu HRE Investments, najmniej za hektar trzeba zapłacić w województwach zachodniopomorskim - 27 717 zł oraz podkarpackim - 28 407 zł i świętokrzyskim - 29 276 zł. Najwięcej za ziemię rolną zapłacimy w województwach: wielkopolskim - 59 918 zł za hektar i kujawsko-pomorskim - 54 485 zł.

Liderem pod względem szacunkowej wartości gruntów przeciętnego gospodarstwa są mieszkańcy woj. warmińsko-mazurskiego - 1 087 000 zł. Jak wynika z raportu HRE gospodarstwa są tam duże, ziemia od lat drożeje, również przez turystów.

Najmniej szacowane są zaś grunty w województwach: małopolskim (145 000 zł), podkarpackim (140 000 zł) i świętokrzyskim (172 000 zł).

Ceny gruntów w 2020 roku zdrożały. Za hektar trzeba było płacić ponad 5% więcej niż przed rokiem. Epidemia koronawirusa sprawiła, że wzrósł popyt na ziemię i działki

budowlane, rekreacyjne i leśne. Jak wynika z raportu, zainteresowanie działkami było w 2020 roku o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2019 roku.

Wiele osób szukało miejsca odpoczynku, aby móc odetchnąć od ograniczeń nakładanych przez rząd.

Zanim ktoś zdecyduje się na zakup gruntów rolnych musi mieć świadomość, że obowiązują tu konkretne regulacje. Nabywcami ziemi rolnej mogą być przede wszystkim rolnicy indywidualni. Pod tym pojęciem rozumie się osoby, które samodzielnie gospodarują i mieszkają w okolicy posiadanych działek przez co najmniej 5 lat. Z drugiej strony ustawa stawia dodatkowy warunek, aby taki rolnik nie miał więcej niż 300 hektarów.

Od końcówki 2019 roku osoby nie będące rolnikami mogą kupować działki rolne o powierzchni mniejszej niż hektar. Na terenie administracyjnym miast wprowadzono możliwość zakupu nieograniczonej liczby działek – o ile żadna z nich nie ma hektara. Poza granicami miast - jeśli ktoś kupi - nawet w kilku transakcjach - łącznie więcej niż 1 ha gruntów rolnych, to będzie w rozumieniu ustawy zobowiązany prowadzić powstałe w wyniku zakupu ziemi gospodarstwo rolne. Jeśli tego nie zrobi, KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) ma prawo odkupić ziemię po cenie rynkowej.

- Jest jeszcze jedna ważna regulacja – posiadacz gospodarstwa musi samodzielnie gospodarować na kupionych hektarach i nie może ich sprzedać przed upływem 5 lat. Takie transakcje są dopuszczone tylko po uzyskaniu specjalnego pozwolenia od szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - informuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.