Jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia?

Joan 2020-11-12

Po zmianie przepisów tylko niektóre drzewa można wycinać bez zezwolenia. Ustawa z 2017 zawiera zapis o konieczności zgłaszania zamiaru wycinki drzew i krzewów na prywatnej posesji, gdy obwód pnia drzew mierzonych na wysokości 5 cm przekracza określone wartości. Są to:


- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,


- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,


- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Usunięcie drzew starszych niż 10 lat może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Jeśli nie mamy na to zgody urzędu, to za złamanie prawa, grożą sankcje finansowe.


Jednym słowem, jeżeli drzewo ma więcej cm w obwodzie pnia na wysokości 5 cm, trzeba zgłosić, że planujemy wycinkę. Gmina, miasto czy starostwo w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół w tej sprawie. Urzędnicy sprawdzą, czy nie ma żadnych przeciwskazań do wycinki.


Bez zezwolenia można wyciąć krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m², drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy, a także drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.


Warto dodać, że w przypadku drzew owocowych można je usunąć bez zezwolenia. Wyjątek stanowią drzewa, które rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania.