Kredyt na zakup mieszkania lub domu

Joan 2020-04-01

Po kredyt hipoteczny sięgamy najczęściej, gdy zamierzamy kupić mieszkanie lub wybudować dom. Tym, co łączy ona te kredyty jest ich zabezpieczenie w postaci wpisanej w księdze wieczystej hipoteki na nieruchomości. Okres spłaty takiego kredytu może obecnie wynosić nawet 35 lat. Klienci mogą uzyskać kredyt na pokrycie do 80 proc. inwestycji. Pozostała kwota to nasz wkład własny.


Kredyt na zakup mieszkania lub domu

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybranie nieruchomości. Najlepiej jest skorzystać z usług doświadczonego biura nieruchomości, z długim stażem działalności i kompleksowością usług. Specjalista pomoże nam zająć się wszystkimi formalnościami i niezbędną dokumentacją. Jeśli kupujemy mieszkanie z rynku pierwotnego konieczna będzie przedwstępna umowa deweloperska, kopia pozwolenia na budowę, odpis z księgi wieczystej budowanej nieruchomości. Nasz wkład własny w tym przypadku może stanowić np. kwota, którą już wpłaciliśmy deweloperowi. Do banku trzeba będzie dostarczyć też projekt architektoniczno-budowlany, mapę podziałową działek wraz z decyzjami podziałowymi, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, rzuty nieruchomości potwierdzające powierzchnię użytkową.Kredyt wypłacany jest jednorazowo.

Kredyt na budowę

W tym przypadku koniecznie będzie dostarczenie aktu notarialnego, który potwierdzi prawo własności do działki, pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, kosztorysu, harmonogramu prac, dziennika budowy i operatu szacunkowego. Wkład własny może stanowić działka, na której zamierzamy wybudować dom. Warto wiedzieć, że kredyt w przypadku budowy domu wypłacany jest w transzach, przy czym każdy kolejny etap naszej budowy zostanie najpierw skontrolowany przez pracownika banku.

Zarówno gdy chcesz kupić mieszkanie, jak i wybudować dom, do banku musisz dostarczyć dokumenty, które potwierdzą twoje dochody. Bank będzie analizował zdolność kredytową na podstawie zaświadczenia uzyskanego od pracodawcy. Oprócz rodzaju umowy, pod uwagę będzie także brana liczba osób w gospodarstwie domowym oraz historia kredytowa w BIK. Warto pamiętać, że duże znaczenie mają aktualne zobowiązania, w tym karty kredytowe, kredyty gotówkowe, odnawialne, debety itd.