W Kartuzach powstaną nowe tereny rekreacyjne, które zwiększą atrakcyjność Kaszub

Joan 2019-10-11

Jeziora w Kartuzach: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże przejdą kompleksową rekultywację. Jest to największy w Polsce projekt kompleksowych działań poprawy jakości zdegradowanych zbiorników wodnych. Podpisano już umowę na dofinansowanie. W 2014r. zespół naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opracował “Program ochrony jezior kartuskich”. Projekt rekultywacji, który był częścią programu, musiał ulec pewnym modyfikacjom, które pozwoliły na dostosowanie go do bieżących warunków i minimalizację kosztów. Dzięki temu możliwe było podzielenie rekultywacji na dwa etapy. Pierwszy - polegający na odcięciu dopływu zanieczyszczeń do jezior, jest obecnie na ukończeniu. Na ten etap Urząd Miejski w Kartuzach pozyskał wielomilionowe dofinansowanie.

Olbrzymi zakres prac do wykonania dotyczy nie tylko czterech jezior, ale również w ramach projektu zaplanowano stworzenie nowych terenów rekreacyjnych: Gmina uzyska zwrot z tytułu poniesionych kosztów na budowę promenady nad jeziorem Klasztornym Małym, powstanie również nowa ścieżka piesza nad Klasztorną Strugą pomiędzy jeziorami Klasztornym Małym i Karczemnym.

Kartuskie przedsięwzięcie rozpocznie się jesienią i potrwa do 2023 r. Do tego czasu potrwa „operacja” na jeziorach, następnie czeka już „rehabilitacja”, czyli samooczyszczanie, które zapoczątkowane będzie dzięki zabiegom biomanipulacyjnym, stanowiącym ostatni etap prac na każdym z jezior.

Warto dodać, że łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 120 ha.

 - Kartuzy to wyjątkowe miasto – mówi burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński. - Wewnątrz tego miasta znajdują się jeszcze przepiękne, cztery jeziora. Myślę, że te jeziora, które teraz przejdą rewitalizację, mogą być wspaniałą przyszłością dla środowiska Kaszub, dla Kartuz, dla naszego województwa.