Ostrzyce to niezwykle urokliwe miejsce na Kaszubach

Oprac. Krzysztof Bączkowski 2024-05-26

Dla turystów preferujących aktywny tryb wypoczynku przygotowano korty, pole do mini golfa, park linowy, wypożyczalnie rowerów i wypożyczalnie sprzętu wodnego W Ostrzycach istnieje kościół filialny pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej, zaprojektowany przez Andrzeja Baranowskiego. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie gdańskim. Przed 1920 miejscowość nosiła nazwę niemiecką Ostritz.

Ostrzyce były wsią włościańską, na której terenie znajdował się młyn, wolne sołectwo, 13 gburstw i 19 zagrodników. We wsi jest Jezioro Ostrzyckie, niegdyś nazywane Gołubskim. W XIII wieku wieś należała do kasztelanii goręczyńskiej. Od pierwszych lat XIV wieku były to dobra rycerskie, które w 1422 roku zakupili kartuzi od właścicieli: Albrechta i Stefana; zakon krzyżacki uwolnił je wtedy od wszelkich ciężarów, z wyjątkiem jednej służby w lekkiej zbroi. Tylko kopalnie kruszców, gdyby się jakie znalazły, zastrzegł sobie wyraźnie wielki mistrz Michał Kuechmeister i zakazał stawiania młynów, które by młynowi zakonu w Gdańsku szkodę przynosić mogły. Te względy na zakon zachował klasztor i później, gdy w 1429 roku młyn swój oddał w dzierżawę, zobowiązał młynarza do zatrzymania wg woli klasztoru. Z młynem była połączona karczma. W 1570 roku kartuzi sprzedali młyn za 260 grzywien pruskiej monety, grzywnę po 20 groszy licząc. Chłopi mogli korzystać z lasu i łowić ryby w jeziorze.

W roku 1599 było w Ostrzycach 9 gospodarstw chłopskich. Po wojnach szwedzkich, w początku XVIII wieku, pozostało tu jedynie 3 chłopów. Uwłaszczenie nastąpiło w 1820 roku. W 1866 roku tylko 3 mieszkańców było katolikami, reszta należała do ewangelickiej parafii w Szymbarku.

Źródło: Gmina Somonino