Budowa tunelu wraz z wyjściami na perony

2020-03-02

W 2021 roku rozpocznie się budowa podziemnego przejścia dla pieszych pod torami przy dworcu PKP w Kościerzynie. Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania ze względu na wysoki koszt, który przewyższał przeznaczony na ten cel budżet.


Gdy w 2018 r. otworzono oferty w przetargu na wybór wykonawcy tunelu okazało się, że najniższa z nich opiewała na kwotę 16,8 mln zł, co o 100 procent przekraczało środki na ten cel, zabezpieczone w projekcie. W tej sytuacji konieczne było znalezienie innego rozwiązania. Negocjacje władz miasta z PKP PLK trwały ponad rok. 

Ostatecznie udało się. Budowa tunelu wraz z wyjściami na perony zostanie włączona do projektu PKP PLK

 „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasta”, dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

PKP PLK pokryje koszty zaprojektowania tunelu. Jego druga część finansowana będzie z dofinansowania jakie miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do projektu węzła integracyjnego i z własnych środków.

Całość prac powinna być gotowa na koniec 2022 roku. Tunel ma połączyć też dworzec PKP z Muzeum Kolejnictwa.