Końcówka roku przyniosła wzrost popytu na mieszkania

2019-03-26

Zespół autorów Departamentu Analiz Ekonomicznych przygotował raport na temat cen mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w ostatnim kwartale 2018 roku.

Jak wynika z przekazanych informacji, rynek nieruchomości mieszkaniowych znajdował się w fazie wysokiej aktywności. Popyt mieszkaniowy mierzony liczbą sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych (w tym szacowany popyt inwestycyjny), wzrósł względem niskiego poprzedniego kwartału. Obserwowano istotny wzrost podaży mieszkań na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym sprzedano więcej mieszkań droższych, w tym lepiej zlokalizowanych oraz wybudowanych po 2010 r. Obserwowano wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym, które są niższe niż na rynku pierwotnym.   

Wzrosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne m kw. mieszkań w stanie deweloperskim, zarówno na rynkach pierwotnych, jak i rynkach wtórnych. Wzrost cen transakcyjnych na obu rynkach wiązał się ze sprzedażą droższych mieszkań o lepszej jakości i lokalizacji.

Wysoka sprzedaż i budowa mieszkań na rynku pierwotnym narzuca konieczność uzupełniania banków ziemi. Wysoki popyt na grunty budowlane powodował wzrost cen gruntów pod budownictwo deweloperskie, zwłaszcza w dobrze skomunikowanych dzielnicach z rozwiniętą infrastrukturą miejską i zapleczem handlowo-usługowym.

Na rynkach nieruchomości biurowych zmniejszyły się nierównowagi wynikające z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do popytu na nią. Silnemu wzrostowi podaży towarzyszy wysoki popyt. Sprzyjała temu korzystna sytuacja gospodarcza, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, również przez firmy międzynarodowe. Natomiast na rynku powierzchni handlowo-usługowych utrzymuje się nieznaczna nadpodaż powierzchni.