Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną coraz bliżej

2019-02-06

Ważna nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną coraz bliżej Zakończyły się konsultacje publiczne dotyczące zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Większość uwag, zgłoszonych do projektu, została uwzględniona. Projekt trafił już przed Stały Komitet Rady Ministrów. Jeśli projekt zyska akceptację komitetu, wówczas są duże szanse na wejście w życie zmian w ustawie, a tym samym umożliwienie zakupu nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 hektara bez konieczności uzyskiwania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przypomnijmy, że obecnie taka zgoda jest konieczna dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,3 ha. Jedno jest pewne. Proponowana zmiana ustawy z pewnością ułatwi obrót nieruchomościami do 1 ha.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, założeniem przyświecającym ustawodawcy było i jest zrealizowanie w pełni zasady, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, prowadzone przez rolnika indywidualnego. Tym samym przyjęte regulacje mają za zadanie przede wszystkim doprowadzić do wypełnienia tego celu, a także realnie chronić grunty rolne przed niekontrolowanym, spekulacyjnym wykupem, powodującym stały wzrost cen, przeciwdziałać nadmiernej koncentracji gruntów rolnych, a także zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

W styczniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadza ona zmiany ułatwiające realizację ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ma to rozwiązać problemy, jakie dotyczyły relacji właściciel gruntu - bank. Jak się okazuje, banki niechętnie kredytowały inwestycje na gruntach rolnych, gdy zabezpieczeniem miała być hipoteka na nieruchomości rolnej. Dzięki nowelizacji ustawy właściciel gruntu i bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu.